Hãy giữ liên lạc nhé!

Liên hệ BAEMIN ngay khi bạn cần hỗ trợ

Thông tin chung

Ông Song Jinwoo

Tổng Giám đốc

jinwoo.song@vn.woowahan.com

Ông Nguyễn Đình Đăng Khoa

Giám đốc Thương hiệu & Truyền thông

dangkhoa.nguyen@vn.woowahan.com

Dương Ngọc Thuỷ Thương

Trưởng nhóm Truyền thông Doanh nghiệp

thuong.duong@vn.woowahan.com

Văn phòng liên lạc

Trụ sở chính

11A-15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trung tâm vận hành

3-5 Đường số 7, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Gửi tin nhắn cho BAEMIN

Những giá trị chung dẫn dắt cách chúng tôi làm việc và cho chúng tôi những màu sắc riêng, một màu không thể BAEMIN hơn.